ارتباط با ما 4

آدرس

تهران - خیابان جهرمی

ایمیل

info@company.com
info@industrycompany.com

تلفن

3 8376 6284 61+
123 456 7890 23+

فکس

3 8376 6284 61+
123 456 7890 23+

ارسال نظر

 

کارخانجات سيمان کشور

  نام شرکت

  آدرس کارخانه

  تلفن

  فاکس

  آباده

  کيلومتر 30 جاده آباده، شيراز

  3336766-0751 3336766-0751

  3336422-0751

  آبيک

  آبـيـک – کيـلومتـر 80 اتو بـان کـرج – قـزويـن صندوق پستی: 415- 33615 هشتگرد - ايران

  33130459 - 33130460

  33130603- 2826856

  اکباتان

  همدان- کيلومتر 18 جاده رزن به همدان

  8257494- 0811 8257494- 0811

  8257535- 0811

  اروميه

  کارخانه : اروميه – کيلومتر 35 جاده اروميه مهاباد – 
صندوق پستی 813-57135- کد پستی 5734148111

  2543305 - 2543303 - 0441

  2227054 - 2238083-0441

  اصفهان

  اصفهان-ابتدای اتوبان ذوب آهن-جاده باغ ابريشم-کارخانه سيمان اصفهان(همدانيان)

  7758284-7-0311

  7755562-0311

  استهبان

  جاده شيراز، استهبان

  422 6006 - 4622227-0732

  4225100- 0732

  اردبيل

  اردبيل – کيلومتر 20 جاده اردبيل به آستارا - واحد جديد3300 تنی: استان اردبيل – مشکين شهر- بخش مرادلو

  3339161-4- 0451

  3331098-0451

  ايلام

  يلام-15 کيلومتری شهرستان سرابله- ص پ 415 (منطقه کارزان،شيروان،چرد اول)

  43-4863438 - 0842

  4863711- 0842

  باقران

  استان خراسان جنوبی- بيرجند- 34کيلومتری شهر اسديه-جاده مرزی ميل73(محور ترانزيتی اسديه به ميل73 ) -( 45 کيلومتری گمرک)

  4448446- 7- 0561

  2236526-0561

  بهبهان

  بهبهان-کيلومتر 10 جاده دهدشت – بهبهان - کارخانه سيمان-کد پستی 63671 ص.پ.143

  2223031-05-0671

  2223030- 0671

  بجنورد

  استان خراسان شمالی - کيلومتر 37 جاده بجنورد- مشهد- صندوق پستی 1116 بجنورد

  2231950-3130311-0584

  2230666-0584

  بوشهر

  براز جان-کيلومتر 7 جاده شيراز-کدپستی 11111 - 75631 11111 - 75631

  2323-8- 0773439

  2400-0773439

  بهروک يزد

  يزد - 2 کيلومتر بعد از پليس راه يزد به مهريز -(جنب رستوران پرديس کبير)- جاده اختصاصی سيمان بوهروک يزد

  7064-35252

  7062-35252

  زاوه تربت

  کارخانه: تربت حيدريه به فريمان-کيلومتر25 جاده-روستای زاوه

  3753366- 0532 3753366- 0532

  3753366- 0532

  تهران

  شهر ری –سه راه ورامين - سه راه تقی آباد - خيابان امين آباد - غنی آباد(جاده امام رضا بعد از بازار گل امام رضا )واحد غنی آباد- مجتمع صنعتی سيمان تهران

  33421255-9

  33421250

  تهران-واحد 7

  جاده خاوران- ميدان ثامن الحجج (ميدان آغانور) - انتهای شهرک مشيريه-واحد 7

  33868155-6

  33860057

  خاش

  خاش-کارخانه سيمان خاش-ک.پ.98915 صندوق پستي183

  3761-4 - 0543422

  3120-0543422

  خزر

  کارخانه : لوشان ، کيلومتر 80 جاده قزوين – رشت

  6423501- 5 - 0132

  642 3994 - 0132

  خوزستان

  رامهرمز-22 کيلومتری هفتگرد-سمت دشت دنا(هفتگل)

  322 3001- 4 - 0692

  23222118- 0692

  داراب

  داراب-کيلومتر 35 داراب شيراز-ص.پ. 155

  0732-6240021-3

  0732-6239007 0732-6239007

  دورود

  استان لرستان-درود-خيابان پاسداران شمــالی-ک.پ. 68815-ص.پ.313

  22101-5 -066542

  23057-066542

  دشتستان

  براز جان-کيلومتر 7 جاده شيراز-کدپستی 11111 - 75631 11111 - 75631

  2323-- 8 - 0773439

  2400 - 0773439

  زنجان

  زنجان-خدابنده-کيلومتر 12 جاده قديم سلطانيه-( 35 کيلومتری قيدار)

  4483371 - 5 - 0242

  4483370 - 0242

  ساروج اصفهان

  روبروی پليس راه اصفهان تهران- انتهای جاده البيجه(50 کيلومتر)- از سه راهی(دهق - نجف آباد) 5 کيلومتر به طرف نجف آباد

  4272680-2 - 0332

  4272682 - 0332

  ساروج بوشهر

  استان بوشهر - شهرستان کنگان - کيلومتر 14 جاده کنگان - عسلويه - شرکت بين المللی ساروج بوشهر - کارخانه سيمان کنگان

  7228221-6 - 0772

  7728241- 0772

  سپاهان

  اصفهان-کيلومتر 24-جاده شهرکرد-جاده اختصاصی کارخانه سيمان سپاهان-ص.پ. 517-81465 کد پستی: 8173817495

  7755590-0311

  7755528-0311

سفيد نی ريز

  نی ريزفارس، کيلومتر24 جاده نيريز، سيرجان

   8-07153830006

 07153830005

  سفيد ساوه

  اتوبان تهران- ساوه(بعد از عوارضی دوم نرسيده به شهرک صنعتی کاوه)- خروجی زرنديه(زاويه)- 50 کيلومتربطرف سه راه خشکه رود- 18 کيلومتر به سمت راست يا بوئين زهرا-40 کيلومتر داخل جاده

  3170- 0256522 3170- 0256522

  2447-0256522

  سبزوار

  سبزوار ـ شهر رود اب - روستای پروند (75کيلومتری جنوب سبزوار ـ شهر قلعه نوبخش رودآب- منطقه پورتند )

  8223830 -40 - 0572

  8223830 -40 - 0572

  سفيد اروميه

  اروميه-کيلومتر 25 جاده اروميه-سلماس،عسگرآباد

  2330-0443372 2330-0443372

  2996-0443372

  سفيد بنويد

  نائين، کيلومتر25 نائين بنويد

  5-03242782102

  03232257806

  شاهرود

  کارخانه : شاهرود-کيلومتر 12 جاده موجن- ص.پستی: 119- 36155

  2220712- 19-0273

  2220717-0273

  شرق

  مشهد-جاده کلات-سه راهی سيمان(بعد از روستای فاز)-کيلومتر 8 جاده اختصاصی مجتمع صنعتی کارخانجات سيمان مشهد-
صندوق پستی 355 - 91735

  2643720-22- 0511

  2643723-0511

  شمال

  تهران-36 کيلومتری جاده تهران آبعلی-جاده انحصاری کارخانه

  3223-9 - 0221249

  3223- 0221249

  شهرکرد

  استان چهارمحال وبختياری(هگمتان)- منطقه سفيددشت- 35 کيلومتری شهر کرد

  4564091- 8- 0382

  4564097 - 0382

  صوفيان

  تبريز-کيلومتر 33 جاده مرند- صندوق پستی: 4713- 51385 - کد پستی: 51385

  7100-5 - 0472322

  8184 - 0472322

  عمران انارک

  بين تهران و اصفهان-(نزديک سيمان نيزار قم)کيلومتر 205 اصفهان - سه راه حسن آبا نيزار - جنوب روستای راوه

  88804873-0866

  88904298-0866

  غرب

  کرمانشاه- کيلومتر 15 بزرگراه بيستون - کد پستی: 6744118168 (کيلومتر 12جاده قصر شيرين)

  2333335-9- 0831

  4336660- 0831

  فارس نو

  کيلومتر 50 جاده شيراز - فيروزآباد(کيلومتر 12 جاده کوار-فيروزآباد)کارخانه سيمان فيروزآباد

  6319952-6-0711

  6319951-0711

  فرازفيروزکوه

  فيروزکوه- نرسيده به سه راه سمنان (به طرف روستای اميريه) -سمت چپ- انتهای جاده کارخانه آهک البرز

  6226753 - 0221 6226753 - 0221

  6226753 - 0221

  فيروزکوه

  فيروزکوه-کيلومتر 15 جاده فيروزکوه- قائم شهر(جاده کتالان) کيلومتر 12 جاده فيروزکوه- قائم شهر

  6353261-5- 0221

  6353292 - 0221

  قائن

  استان خراسان جنوبی-قائن-کيلومتر 10 جاده بيرجند-ص.پ. 15-ک.پ. 97614

  6211 - 3 -0562522

  3403-0562522

  قشم

  7کيلومتری درگاهان، رامکان، جزيره قشم

  0763536 2503-7

  0763536 2501 0763536 2501

  کردستان

  بيجار-کيلومتر 5 جاده تکاب

  4238001-9-0872

  4238003-0872

  کرمان

  کرمان-کيلومتر 17 جاده تهران- کد پستی: 7618181198 ص پ 519 - 76175

  2910250-9-0341

  2910300-0341

  کارون

  خوزستان، 42 کيلومتری مسجد سليمان (گلگير)

  2220900 -5-0681

  2220903-0681

  کوبر کاشان

  بزرگراه قم، 5 کيليومتری کاشان، جاده برزوک

  0361-2595001-5

  0361-2595001-5

  گيلان سبز

  استان گيلان- ديلمان

  -

  -

  کهکيلويه

  ياسوج - ک 20 جاده گچساران دشت روم- جنب روستای تنگاری

  2221917-8-0741

  2465355-0741

  مازندران

  استان مازندران - شهرستان نکا-قريه آبلو

  4145 - 8- 0152562

  4149- 0152562

  ممتازان

  ( رفسنجان کيلومتر 11 اتوبان باغين-رفسنجان)

  3620560-2 - 0341

  3620563 - 0341

  لارستان

  کيلومتر 18 جاده لار به جهرم- روستای کوره(3300 تنی)

  3330123-0781 3330123-0781

  2452760-0781

  لوشان

  لوشان-کيلومتر 85 جاده قزوين رشت

  3210 - 0132642 3210 - 0132642

  0132642-2114 0132642-2114

  نکاء

  سه راه سيمان ، نکا، مازندران

  01525624145-9

  ---

  هگمتان

  استان همدان-شهرستان رزن-بخش قروه درجزين-روستا شاحنجرين

  2317-8 - 0812632

  2509- 0812632

  هرمزگان

  بندر عباس-بندر خمير-کيلومتر 4 بندر لنگه

  2302 -5 - 0763322

  3083 - 0763322

  جوين

  سبزوار - منطقه جغتا

  2441 562 - 0572 2441 562 - 0572

  -

سيمان لامرد

دفتر مرکزی:

 

نشانی:

شيراز-بلوار فرهنگ شهر-ايستگاه 10-نبش کوچه زنبق-ژلاک 4 

کارخانه:

 

نشانی:

شهرستان لامرد -کيلومتر 35 اشکنان

 
 

(98) - (711) - 6324281

 

(98) - (21) - 88727808

   

 

     

(98) - (711) - 6324282